Kapitálové prepojenie

Riadiaci orgány spoločnosti KINEX Measuring a.s.

Predstavenstvo spoločnosti

Mgr. Filip Šoka - predseda
Miroslav Levko
Jan Říha

Dozorná rada

Mgr. Marta Tkáčová
Monika Říhová
Ing. Dana Haľamová