Pryzmy pomiarowe

Pryzmy pomiarowe z jednym wycięciem (para) - utwardzone

1043-01-110 110x30x58mm 1x90°
1043-01-140 140x40x80mm 1x90°
1043-01-200 200x55x120mm 1x90°

Pryzmy pomiarowe z dwoma wycięciami (para) - utwardzone

1043-02-100 100x40x75mm 2x90°
1043-02-140 140x55x100mm 2x90°
1043-02-180 180x70x130mm 2x90°

Pryzmy pomiarowe z czterema wycięciami (para) - utwardzone

1043-03-070 70x20x50mm 4x90°
1043-03-130 130x50x110mm 4x90°
1043-03-200 200x80x170mm 4x90°