Novinky

Kapitálové spojení s KINEX Bearings a.s. - začlenění do skupiny HTC Holding a.s

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás informovali, že dne 11.6.2015 byla formálním uzavřením smluv završena naše dlouhodobá strategie kapitálového spojení s hráčem světového významu a naší společnosti s obchodní a výrobní skupinou HTC Holding a.s, resp. její dceřiné společnosti KINEX Bearings a.s.

S platností zapsání změn v obchodním rejstříku jsme se dohodli na změně názvu a právní formy společnosti z KIN MT Production s.r.o. na KINEX Measuring a.s. Zapsání těchto změn v obchodním rejstříku je formální záležitostí několika dní.

Touto významnou změnou se stáváme součástí skupiny HTC Holding a.s. vlastníka ochranné známky "KINEX".

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás informovali, že dne 11.6.2015 byla formálním uzavřením smluv završena naše dlouhodobá strategie kapitálového spojení s hráčem světového významu a naší společnosti s obchodní a výrobní skupinou HTC Holding a.s, resp. její dceřiné společnosti KINEX Bearings a.s.

S platností zapsání změn v obchodním rejstříku jsme se dohodli na změně názvu a právní formy společnosti z KIN MT Production s.r.o. na KINEX Measuring a.s. Zapsání těchto změn v obchodním rejstříku je formální záležitostí několika dní.

Touto významnou změnou se stáváme součástí skupiny HTC Holding a.s. vlastníka ochranné známky "KINEX".


Největším argumentem pro spojení se silným strategickým partnerem byl dynamický růst naší společnosti o cca 100% /ročně. V roce 2014 jsme dosáhli obratu 1,5 Mil EUR a v prvních měsících roku 2015 zvýšili počet zaměstnanců na 40. Posílili jsme strojní vybavení do té míry, že jsme se přiblížili limitu výrobní plochy 1500m2, což je limit, který nám současná výrobní hala poskytuje.

Rozhodli jsme se proto výrobu přemístit do větších prostor, které nám umožní další rozvoj a zvýšení kapacity o cca 200-300%. V druhé polovině roku 2015 budeme dále investovat do strojního obrábění, laserových technologií a technologií umožňujících zpracování nových perspektivních materiálů, včetně speciálních povrchových úprav poskytujících nevídané designové možnosti.

Máme v plánu v plné míře využít synergii ve skupině HTC Holding se společnostmi zpracovávající lehké materiály a materiály speciálních vlastností, využívaných v letectví , kosmonautice či v nejnáročnějších segmentech automobilového průmyslu. Tyto poznatky a materiály budeme aplikovat pro globální zákazníky v následujících 3 letech v oblasti měřidel v takové míře, která nemá v tomto segmentu obdoby.

Klíčovou oblastí proto bude vývoj a výroba nových produktů s kreativním řešením, které budou mít na starosti vývojové a designové týmy Bytča (Slovensko), Praha (Česká republika) a Malleray (Švýcarsko). Jedná se mimo jiné o přesná délková a úhlová měřidla, analogová, digitální i optická.

Z hlediska výroby bude mít nejvyšší prioritu inovační řešení, zvyšování kvality výroby a výrobků, proto jsme implementovali do současných výrobních procesů německé standardy včetně výstupní kontroly. Naše nejvyšší řada úhelníků 4026-XX splňuje DIN standardy dle kalibračního procesu VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 7.1, které již dnes pro náročné zákazníky EU kalibrujeme u společnosti Mühle Messzeuge GmbH.

Pevně věříme, že ve 3 nejbližších letech se nám podaří vybudovat špičkovou výrobu měřidel na nejvyšší kvalitativní a produktové úrovni. Uvedené výrobky potom umožní našim partnerům, soustředícím se na kvalitu a technický prodej, dosahovat významně nadprůměrných výnosů.

Ing. Petr Smrž
Chief Executive Officer