Služby

Pro naše produkty poskytujeme mimo jiné následující služby:

  • servis - opravy
  • kalibrace měřidel
  • návrh speciálních měřidel
  • vybavení provozů na klíč

Kalibrace

Zboží od naší společnosti můžete zakoupit buďto zkalibrované, jedná se o placenou službu anebo si měřidlo nechat zkalibrovat u alternativní, ať již akreditované či neakreditované laboratoře. Ceník kalibračních služeb na požádání zašleme.

Pokud předpokládáte, že na výrobek budete potřebovat kalibrační protokol, doporučujeme objednat zboží společně se službou kalibrace. Předejdete tak komplikovaným reklamacím za předpokladu, že vaše laboratoř výrobek vyhodnotí jako nevyhovující. Naše kalibrační laboratoř kalibruje jen výrobky k tomu určené či výrobou výslovně doporučené.

Bližší podrobnosti poskytne:
Miloš Hons, tel. +420 792 397 479, e-mail: