Kapitálové propojení

Řídicí orgány společnosti KINEX Measuring a.s.

Představenstvo společnosti

Mgr. Filip Šoka - předseda
Miroslav Levko
Jan Říha

Dozorčí rada společnosti

Mgr. Marta Tkáčová
Monika Říhová
Ing. Dana Haľamová